Agenda d.o.o. active member of a Linux Foundation

Agenda d.o.o. as a silver member of Linux Foundation will also in a future proudly support development of the contemporary Open Source projects.

Fundacija Linux predstavlja temelj za razvoj ključnih odprtokodnih projektov na vseh področjih gospodarstva, od avtomobilske industrije do oblačnih tehnologij, interneta stvari (internet of things) in drugih. Aktualne odprtokodne projekte Fundacije Linux podpira na stotine članov, med katere sodi tudi podjetje Agenda d.o.o., ter na tisoče aktivnih razvijalcev s skupnim ciljem vse hitrejšega razvoja odprtih standardov in posledično bliskovitega razmaha inovativnih tehnologij.

Nithya Ruff, direktorica Western Digital’s OSS Office in nova članica upravnega odbora Fundacije Linux, pojasnjuje, kako si fundacija prizadeva za povečanje raznolikosti na področju odprte kode. Prizadevanja za večjo raznolikost so v letu 2016 dobila nov zagon in pričela kazati pozitivne rezultate. Skupnost, ki gradi nov digitalni svet, tako postaja vse bolj raznolika in vanjo se vključujejo programerji, razvijalci in tehnologi od vsepovsod, vsak s svojim lastnim pogledom, lastnim stališčem. Ker večina inovacij na področju programja v sodobnem času vključuje odprtokodno programsko opremo, odprtokodna skupnost pogosto pomeni vstopno točko za nove posameznike, ki se vključujejo v svet informacijske tehnologije. Odprtokodna skupnost se zato mora odpirati in razvijati, če želi ostati relevantna. Primer dobre prakse je nagrada Women in Open Source award, ki jo je leta 2015 uvedlo podjetje Red Hat, katerega Premier Business Partner je tudi Agenda d.o.o.