Agenda d.o.o. - partner za odprto digitalizacijo

Podjetjem pomagamo in omogočamo digitalno preobrazbo, ki sledi poslovnim strategijam in potrebam uporabnikov. Uporabljamo najsodobnejše tehnološke in organizacijske koncepte in rešitve, ki omogočajo večjo učinkovitosti, konkurenčnosti in dobičkonosnost

 • povečanje konkurenčnosti in uspešnosti podjetja s pomočjo informacijske podpore
 • rešitve z optimalnimi stroški licenc
 • svobodo pri nadgradnjah in izbiri posameznih rešitev
 • popolno storitev, od programske opreme do storitev vzdrževanja in svetovanja

Kontakti

Vsak naslov se v okviru podjetja pošilja na več ustreznih naslovov, tako da bo vaše sporočilo ali vprašanje vedno dobil nekdo, ki vam bo znal natančno in hitro odgovoriti ali ukrepati.

Splošne informacije

info@agenda.si

Prodaja in svetovanje

prodaja@agenda.si

Podpora (samo za naročnike)

podpora@agenda.si

Mojster za splet

webmaster@agenda.si

Zaposlitve

zaposlitve@agenda.si

Postati ključni ponudnik odprte digitalizacije in transformacije

Rešitve za digitalno družbo prihodnosti z pozornostjo na uporabnika, z željo po ustvarjanju svobode in udobja ter pravice do oblikovanja kreativnega, zračnega in svetlega delovnega ter življenjskega prostora.

Kot učinkovita skupina strokovnjakov iz različnih področij soustvarjamo tehnološko prihodnost, ki ceni svobodo, kreativnost, inovativnost ter iskrenost. Verjamemo v digitalno družbo, ki pomeni priložnost za vse. S celovitim upravljanjem znanja, obvladovanjem tehnologij in družbeno odgovornim delovanjem želimo in smo sposobni biti ključni partner pri uporabi sodobnih odprtih tehnologij.

Sledimo načelom:

 • družbeno odgovoren odnos do tehnologij, s poudarkom na svobodi uporabnika,
 • partnerski odnos do uporabnikov ter osredotočenje na inovativno reševanje uporabniških izzivov,
 • kakovost poslovne digitalizacije in informatike, s poudarkom na odprtih standardih in rešitvah, poslovno tehničnemu svetovanju, odprti programski opremi ter elektronskem poslovanju,
 • ostati največji slovenski odprtokodni integrator in v tesnem sodelovanju s svetovnimi in slovenskimi razvojniki omogočiti kakovostne rešitve tudi na slovenskem trgu.
 • poslovno tehnično svetovanje,
 • strategije razvoja informacijske podpore s poudarkom na odprtih tehnologijah,
 • načrtovanje, uvajanje in upravljanje odprtih rešitev v poslovnih okoljih,
 • internet / intranet tehnologije,
 • varnost informacijskih sistemov,
 • razvoj spletnih aplikacij, storitev in orodij za upravljanje s vsebinami,
 • nadzor, vzdrževanje in upravljanje informacijskih rešitev,
 • izobraževanje in certificiranje.

Naša največja prednost so celovito obvladovanje visoko tehnoloških znanj in vrhunski strokovnjaki, ki obvladujejo široko paleto profesionalnih storitev. S tem omogočamo ter zagotavljamo maksimiranje dodane vrednosti informacijskih rešitev. Konkurenčne prednosti gradimo na celovitem upravljanju znanja in izkušenj ter na uporabi rešitev odprte kode, ki v uporabniško okolje prinašajo sodobne inovativne tehnologije z nepremagljivimi stroški lastništva.

Zakaj izbrati Agendo Open Systems?

Spreminjamo vaše izzive in potrebe v delujoče rešitve! Vse na enem mestu:

 • svetovanje,
 • namestitve in konfiguracije,
 • migracije in integracije,
 • vzdrževanja in upravljanja,
 • zagotovljeno delovanje ter izobraževanje
 • pomoč vsem vrstam uporabnikov.

Podjetje Agenda Open Systems je največji slovenski ponudnik odprtih rešitev in tehnologij in edini, ki združuje popolno ponudbo storitev v celotnem ciklu analize, načrtovanja, implementacije in uporabe rešitev. Pri projektih implementacije zagotavljamo celovito storitev, brez nepotrebnih poslovnih tveganj, s predvidljivimi funkcionalnimi, časovnimi in finančnimi cilji:

 • preverjene implementacijske metodologije s predvidljivimi časovnimi in finančnimi okviri,
 • najkrajši čas od odločitve do učinkovite uporabe rešitev v praksi,
 • uporaba dobrih praks in bogatih izkušenj pri implementaciji in uporabi,
 • dobro poznavanje analize in modeliranja poslovnih procesov s standardnimi orodji in formati,
 • izkušnje pri povezovanju poslovno - organizacijskih potreb in tehnoloških znanj,
 • celovit izobraževalni program za končne uporabnike in upravljavce,
 • kakovostna lokalizacija in prevod ter tesno sodelovanje z razvojnimi skupnostmi.

Zakaj smo drugačni in boljši?

 • izkušnje z odprtimi rešitvami in tehnologijami že od leta 1993,
 • številne referenčne postavitve v Sloveniji,
 • največji slovenski odprtokodni projekti,
 • inženirski certifikati za vse komercialne ponudnike (Red Hat, SuSE),
 • partnerski status pri številnih vodilnih globalnih ponudnikih odprtih rešitev (Red Hat in SuSE),
 • poslovna partnerstva (Red Hat, SuSE, TYPO3, Alfresco, SuiteCRM, Zimbra, Bacula Systems, Icinga, VMware,...),
 • široka integracijska znanja,
 • celovita, zaključena ponudba.

   

Zavezanost kakovosti je v podjetju Agenda d.o.o. osnovna usmeritev in naša najpomembnejša vrednota. Kakovost poslovanja načrtujemo, izvajamo in preverjamo v vseh poslovnih procesih, ki morajo v celoti ustrezati zahtevam, določenim z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi in standardi.

Visoko kakovost storitev dopolnjujemo z mehkimi veščinami, kot so pogosta komunikacija tako z naročnikom, kot tudi med sodelavci znotraj podjetja. Razumemo trenutne in bodoče potrebe naročnikov naših storitev (kupcev) ter izpolnjujemo njihove zahteve in pričakovanja. Nekatere izmed usmeritev k doseganju kakovosti:

 • Mnenje naročnika ima odločilen pomen pri oceni kakovosti,
 • Z našimi storitvami zadovoljujemo naslednje zahteve naročnika:

  • funkcionalnost oz. uporabnost,
  • spoštovanje dogovorjenih rokov,
  • razpoložljivost,
  • konkurenčnost cene,
  • kakovost poslovanja v celoti.

 • Z dobavitelji gradimo vzajemno koristen partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju ter veča sposobnost ustvarjanja dodane vrednosti obeh strani,
 • Zagotavljamo primerno notranje okolje, v katerem lahko zaposleni ustvarjalno in motivirano uresničujemo svoje osebne in poslovne cilje,
 • Ugotavljamo priložnosti za izboljšave in jih uresničujemo na vseh področjih,
 • Redno spremljamo stroške, jih analiziramo ter ukrepamo s ciljem večje racionalizacije in večje konkurenčnosti,
 • Za kakovost je najprej odgovoren direktor podjetja, svoj del odgovornosti za kakovost pa nosijo vsi zaposleni v podjetju, glede na njihove pristojnosti in odgovornosti pri delu. Vsi zaposleni morajo zastavljenemu sistemu kakovosti slediti in ga vzdrževati na ravni mednarodnega standarda za vodenje kakovosti ISO 9001:2015. Sistem kakovosti se izvaja na vseh področjih delovanja organizacije.
 • Splošni cilji kakovosti v podjetju:

  • izboljšati pomembne značilnosti kakovosti storitev,
  • izboljševati procese, ki ne dosegajo sprejemljivih zahtev kakovosti,
  • povečevati učinkovitost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov ter izboljševanjem poslovanja podjetja v celoti.

Načela zaposlenih v podjetju Agenda

 • Naš cilj je izvajati kakovostne strokovne storitve;
 • Želimo, da so naši naročniki udeleženi v postopku izvajanja storitev zanje in zadovoljni z našim delom;
 • Najpomembnejše vodilo je korist, izpolnjevanje potreb in zadovoljstvo naročnika;
 • Delujemo pravično in v skladu z zakonom,
 • Spoštujemo dogovorjene roke in čas naših sodelavcev, naročnikov in drugih udeleženih pri storitvah;
 • Pri vseh aktivnostih s svojim zgledom predstavljamo podjetje in promoviramo organizacijsko kulturo;
 • Pri vseh aktivnostih smo izrazito strpni do različnih interesov udeleženih strani in jih, če se le da, uskladimo;
 • Sistem kakovosti in dela vzdržujemo na primerni ravni;
 • Sistem dela stalno izboljšujemo.

ISO 9001-2015 sistem vodenja

V podjetju Agenda d.o.o. si venomer prizadevamo povečevati poslovno učinkovitost in kakovost naših storitev. Naš cilj so kakovostne in popolne storitve, ki zadovoljujejo potrebe in želje naročnikov ter jim omogočajo doseganje čim večje poslovne učinkovitosti.

Smo imetnik certifikata ISO 9001- 2015, sistema vodenja kakovosti že od leta 2010. Certifikat ISO 9001-2015 potrjuje, da se kakovost vodenja uporablja v vseh segmentih poslovanja v našem podjetju ter na vseh ravneh, kjer so določene pristojnosti, odgovornosti, raven kakovosti izvajanja storitev ter nadzor kakovosti izvedbe. Ta certifikat je rezultat našega dela za izboljšanje kakovosti in odnosa do naših partnerjev, ter nas zavezuje k nenehnemu vzdrževanju in izboljševanju doseženega standarda.

Prepričani smo, da se bodo naši napori in vlaganja poznali tudi v dodani vrednosti naših izdelkov in storitev ter vašem zadovoljstvu.

Priloga

ISO_certifikat.pdf

IQNet_certifikat.pdf

 

 

Partnerstva s principiali

Red Hat Premier Partner: Red Hat je prvi in največji neodvisni ponudnik Linux in odprtokodnih tehnologij na svetovnem tržišču. V mnogočem postavlja standarde uporabe Linux v poslovnih okoljih in predstavlja referenčno okolje.

Agenda d.o.o. je prvi partner podjetja Red Hat s partnerskim statusom že od leta 2004. Smo specializirani za Platformo - Data Infrastructure, kakor tudi za Cloud Infrastructure in Middleware področje. Naši zaposleni so imetniki večine Red Hat certifikatov, ki še vedno veljajo za najbolj priznane med Linux certifikati:

 • RHCSA - Red Hat Certified System Administrator
 • RHCE - Red Hat Certified Engineer
 • RHCS in Hybrid Cloud Management
 • RHCSV - Red Hat Certified Specialist in Virtualization in podobno.

Red Hat Premier Business Partner Certificate.

SUSE Partner: SuSE velja za eno največjih informacijskih tehnologij za poslovna okolja. Njihova strategija temelji na Linuxu in odprti kodi.

Agenda d.o.o. je partner SuSE tehnologij že vrsto let in imamo številne izkušnje pri implementaciji SuSE tehnologij in rešitev.

Imeli smo naslednja partnerstva:

 • Novell Silver Solution Provider
 • Novell SuSE Linux - Datacenter Specialization

Alfresco ECM: Alfresco ECM je vodilna odprtokodna rešitev za upravljanje dokumentov in zapisov.

Smo Premier Systems Integrator partner za Slovenijo. Alfresco smo tudi akreditirali pri Arhivu RS.

Icinga: sistem za nadzor naprav, strežnikov in storitev, ki omogoča proaktivno spremljanje in ukrepanje ob izpadih ali zmanjšanih odzivih sistemskih storitev.

Bacula Systems je vodilna odprtokodna rešitev za arhiviranje, ki poleg brezplačne Community verzije ponuja tudi Enterprise rešitve s polno podporo principala, tudi za najbolj zahtevna produkcijska okolja.

Podtjetje Agenda d.o.o. je uradni partner podjetja Bacula za področje Slovenije.

Veeam je eden vodilnih ponudnikov v svetu rešitev za upravljanje virtualne infrastrukture in zaščito podatkov v virtualiziranem in oblačnem okolju. Med drugim tržijo produkte za arhiviranje virtualnih strežnikov, tako za VMWare vSphere kot tudi za Microsoft Hyper-V okolja.

Razširili smo našo partnersko povezovanje in postali Veeam Propartner Silver Reseller.

VMWare Partner: VMWare je postal sinonim za virtualizacijske izdelke, ki omogočajo vzporedno poganjanje različnih OS. Smo VMWare Professional Solution Provider partner.

Smo partner podjetja Microsoft s statusom Action Pack. Microsoft je eden najpomembnejših razvijalcev poslovnih programov in sistemov, ki podjetjem pomagajo zagotoviti varno in učinkovito poslovanje ter podjetjem in posameznikom po celem svetu pomagajo pri uresničevanju njihovega potenciala

Članstva v organizacijah

Agenda d.o.o. je srebrni član Linux fundacije, in sicer prvi član iz Slovenije. Linux Fundacija je neprofitna organizacija, katere namen je pospeševanje rasti razvoja Linux-a.

Red Hat Technology Partner: Podjetje Agenda d.o.o., ki s svojo filozofijo zagovarja in podpira na odprti kodi temelječe rešitve in storitve je postala aktivni član Red Hat-ovega tehnološkega inkubatorja in s tem pridobila status Red Hat Technology Partner. Več info ...

OIN - Open Invention Network: je bazen, kjer se zbirajo patenti in licence, ki podpirajo Linux OS in z Linux-om povezane aplikacije, katere član je tudi podjetje Agenda d.o.o.

OpenStack Foundation: Agenda d.o.o. je kot prvo slovensko podjetje postala član Fundacije OpenStack in s tem potrdila svojo vodilno vlogo na področju vrhunskih znanj uporabe odprtokodnih tehnologij v najzahtevnejših poslovnih okoljih.

Fundacija OpenStack vzpodbuja razvoj, distribucijo in uporabo oblačnega operacijskega sistema OpenStack.

TYPO3 Association member: TYPO3 je v zadnjih letih prevzel primat na področju CMS (content management system) za podjetja in korporacije. Združenje TYPO3 Association združuje izbrana podjetja iz večine evropskih držav, ki strateško, razvojno in finančno podpirajo in usmerjajo razvoj orodja TYPO3. Agenda d.o.o. je že več kot 10 let aktivni član asocijasije TYPO3.

COKS: Agenda d.o.o. je pobudnik, ustanovitelj in aktivni član Centra Odprte kode Slovenije

Implementacijsko tehnološka partnerstva

IBM Business Partner: IBM je eden največjih ponudnikov informacijskih tehnologij, ter največji podpornik Linuxa in odprtokodnih tehnologij. Dejavno sodeluje pri razvoju odprte kode in vse svoje strojne rešitve podpira z namenskim gonilniki za različice Linuxa.

Adempiere OpenSource ERP & CRM: Adempiere ERP&CRM je različica odprtokodnega ERP projekta Compiere, ki pa je popolnoma prosta in odprta.

SugarCRM: SugarCRM je vodilna odprtokodna CRM rešitev s številnimi referencami v svetu.

OCS: OCS NG (Open Computer and Software Inventory Next Generation) je programska rešitev za upravljanje konfiguracij strojne in programske opreme v računalniških omrežjih.

Xensource/Citrix Partner: XenSource je družba, ki razvija in podpira izdelke vodilne odprtokodne virtualizacijske tehnologije XenSource.

Kontaktni obrazec

Kontaktirajte nas

Hitri kontakt

Hitri kontakt
captcha
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava