Uvajanje OKPO v poslovna okolja ni enostaven postopek. Programska oprema je sicer prosto na voljo, vendar pa obstajajo druga tveganja in težave, ki zavirajo uporabo ali narekujejo veliko previdnost podjetij. Pomanjkanje specifičnih znanj, tveganja, nejasni modeli podpore in pomoči in "neobstoj" proizvajalca so najpogostejši pomisleki potencialnih uporabnikov.

Da bi poenostavili ocenitev, uvajanje in uporabo, zmanjšali tveganja ter oblikovali predvidljivo pot do učinkovite končne rešitve, smo v podjetju Agenda d.o.o. razvili celovit nabor storitev za OKPO, ki vključuje vse potrebne korake, kot smo jih vajeni pri komercialnih rešitvah.

Ekosistem storitev za OKPO

Vsebuje ponudbo vseh potrebnih storitev za varno in učinkovito uporabo OKPO. Naročnik iz "jedilnika" izbere tisto, ki jo potrebuje.

  • odprtokodna poslovna rešitev - je lahko katerakoli odprtokodna rešitev, ki je običajno na voljo brezplačno (Operacijski sistem Linux, CRM, ERP aplikacija, ali spletni strežnik),
  • poslovno svetovanje - analize primernosti OKPO rešitev za konkretno podjetje, SWOT, GAP analize, analize skladnosti s standardi, analize in reinženiring poslovnih procesov,
  • tehnično/tehnološko svetovanje - kakšne tehnologije ali katero rešitev izbrati, da bo zadovoljila naše potrebe in se uspešno integrirala v naš obstoječ IS, ...
  • implementacijske metodologije in projektno vodenje - za uvajanje poslovnih rešitev smo razvili in prilagodili implementacijske metodologije in postopek projektnega vodenja, ki temeljijo na uveljavljenih pristopih, s prilagoditvami, ki upoštevajo posebnosti odprte kode,
  • implementacija in integracija - vaše implementacije izvedemo strokovno, načrtovano in predvidljivo (stroškovno in časovno),
  • izobraževanje ključnih uporabnikov - skrbnikov sistemov ter načrtovalcev, upravljalcev rešitev in razvojnikov,
  • izobraževanje končnih uporabnikov - standarizirani in preverjeni izobraževalni programi,
  • načrtovanje in integracija infrastrukutre - katere platforme uporabiti, kako jih dimenzionirati, kako zagotoviti zanesljivost in razpoložljivost, katere standarde uporabiti za povezovanje,
  • izgradnja infrastrukture in strojna oprema - vsa potrebna infrastruktura in strojna oprema, na kateri teče OKPO, komunikacije, varnost...
  • vzdrževanje in upravljanje - posvetite se samo uporabi IT rešitev, upravljanje rešitev (bodisi nameščenih na vaši lokaciji ali v našem podatkovnem centru) skladno s SLA pogodbami prepustite nam.

Hitri kontakt

Hitri kontakt
captcha
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava